Hoa tươi Phong Lan Đất Việt | Hoa tươi Bình Thạnh | Shop hoa tươi Bình Thạnh

Phong Lan

Đất Việt

    Địa chỉ: 832 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Lời Ngỏ

Shop Hoa Tươi Phong lan Đất Việt luôn luôn mang tới cho khách hàng cảm giác an toàn, vui vẻ, hạnh phúc nhất khi đến mua sắm.

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

CÙNG KHÁM PHÁ / SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

mẫu 99

mẫu 99

Liên hệ

mẫu 98

mẫu 98

Liên hệ

mẫu 97

mẫu 97

Liên hệ

mẫu 96

mẫu 96

Liên hệ

mẫu 95

mẫu 95

Liên hệ

mẫu 94

mẫu 94

Liên hệ

mẫu 93

mẫu 93

Liên hệ

mẫu 92

mẫu 92

Liên hệ

mẫu 91

mẫu 91

Liên hệ

mẫu 90

mẫu 90

Liên hệ

mẫu 89

mẫu 89

Liên hệ

mẫu 88

mẫu 88

Liên hệ

mẫu 87

mẫu 87

Liên hệ

mẫu 86

mẫu 86

Liên hệ

mẫu 85

mẫu 85

Liên hệ

mẫu 84

mẫu 84

Liên hệ

mẫu 83

mẫu 83

Liên hệ

mẫu 82

mẫu 82

Liên hệ

mẫu 81

mẫu 81

Liên hệ

mẫu 80

mẫu 80

Liên hệ

mẫu 79

mẫu 79

Liên hệ

mẫu 78

mẫu 78

Liên hệ

mẫu 77

mẫu 77

Liên hệ

mẫu 76

mẫu 76

Liên hệ

mẫu 75

mẫu 75

Liên hệ

mẫu 74

mẫu 74

Liên hệ

mẫu 73

mẫu 73

Liên hệ

mẫu 72

mẫu 72

Liên hệ

mẫu 71

mẫu 71

Liên hệ

mẫu 70

mẫu 70

Liên hệ

mẫu 69

mẫu 69

Liên hệ

mẫu 68

mẫu 68

Liên hệ

mẫu 67

mẫu 67

Liên hệ

mẫu 66

mẫu 66

Liên hệ

mẫu 65

mẫu 65

Liên hệ

mẫu 64

mẫu 64

Liên hệ

mẫu 63

mẫu 63

Liên hệ

mẫu 62

mẫu 62

Liên hệ

mẫu 61

mẫu 61

Liên hệ

mẫu 60

mẫu 60

Liên hệ

mẫu 59

mẫu 59

Liên hệ

mẫu 58

mẫu 58

Liên hệ

mẫu 57

mẫu 57

Liên hệ

mẫu 56

mẫu 56

Liên hệ

mẫu 55

mẫu 55

Liên hệ

mẫu 54

mẫu 54

Liên hệ

mẫu 53

mẫu 53

Liên hệ

mẫu 51

mẫu 51

Liên hệ

mẫu 50

mẫu 50

Liên hệ

mẫu 47

mẫu 47

Liên hệ

mẫu 46

mẫu 46

Liên hệ

mẫu 45

mẫu 45

Liên hệ

mẫu 44

mẫu 44

Liên hệ

mẫu 43

mẫu 43

Liên hệ

mẫu 42

mẫu 42

Liên hệ

mẫu 41

mẫu 41

Liên hệ

mẫu 40

mẫu 40

Liên hệ

mẫu 39

mẫu 39

Liên hệ

mẫu 38

mẫu 38

Liên hệ

mẫu 37

mẫu 37

Liên hệ

mẫu 36

mẫu 36

Liên hệ

mẫu 35

mẫu 35

Liên hệ

mẫu 34

mẫu 34

Liên hệ

mẫu 33

mẫu 33

Liên hệ

mẫu 32

mẫu 32

Liên hệ

mẫu 31

mẫu 31

Liên hệ

mẫu 30

mẫu 30

Liên hệ

mẫu 29

mẫu 29

Liên hệ

mẫu 28

mẫu 28

Liên hệ

mẫu 27

mẫu 27

Liên hệ

mẫu 26

mẫu 26

Liên hệ

mẫu 25

mẫu 25

Liên hệ

mẫu 24

mẫu 24

Liên hệ

mẫu 23

mẫu 23

Liên hệ

mẫu 22

mẫu 22

Liên hệ

mẫu 21

mẫu 21

Liên hệ

mẫu 20

mẫu 20

Liên hệ

mẫu 19

mẫu 19

Liên hệ

mẫu 18

mẫu 18

Liên hệ

mẫu 17

mẫu 17

Liên hệ

mẫu 16

mẫu 16

Liên hệ

mẫu 15

mẫu 15

Liên hệ

mẫu 14

mẫu 14

Liên hệ

mẫu 13

mẫu 13

Liên hệ

mẫu 12

mẫu 12

Liên hệ

mẫu 11

mẫu 11

Liên hệ

mẫu 10

mẫu 10

Liên hệ

mẫu 09

mẫu 09

Liên hệ

mẫu 08

mẫu 08

Liên hệ

mẫu 06

mẫu 06

Liên hệ

mẫu 05

mẫu 05

Liên hệ

mẫu 04

mẫu 04

Liên hệ

mẫu 03

mẫu 03

Liên hệ

mẫu 02

mẫu 02

Liên hệ

mẫu 01

mẫu 01

Liên hệ

SP135

SP135

Liên hệ

SP134

SP134

Liên hệ

SP131

SP131

Liên hệ

SP130

SP130

Liên hệ

SP129

SP129

Liên hệ

SP128

SP128

Liên hệ

SP127

SP127

Liên hệ

SP126

SP126

Liên hệ

SP125

SP125

Liên hệ

SP124

SP124

Liên hệ

SP123

SP123

Liên hệ

SP122

SP122

Liên hệ

SP121

SP121

Liên hệ

SP1120

SP1120

Liên hệ

SP119

SP119

Liên hệ

SP118

SP118

Liên hệ

SP117

SP117

Liên hệ

SP116

SP116

Liên hệ

SP115

SP115

Liên hệ

SP114

SP114

Liên hệ

Sp113

Sp113

Liên hệ

SP112

SP112

Liên hệ

SP111

SP111

Liên hệ

SP110

SP110

Liên hệ

SP109

SP109

Liên hệ

SP108

SP108

Liên hệ

SP107

SP107

Liên hệ

SP106

SP106

Liên hệ

SP105

SP105

Liên hệ

SP104

SP104

Liên hệ

SP103

SP103

Liên hệ

SP102

SP102

Liên hệ

SP101

SP101

Liên hệ

SP100

SP100

Liên hệ

SP99

SP99

Liên hệ

SP98

SP98

Liên hệ

SP97

SP97

Liên hệ

SP95

SP95

Liên hệ

SP94

SP94

Liên hệ

SP93

SP93

Liên hệ

SP92

SP92

Liên hệ

SP91

SP91

Liên hệ

SP90

SP90

Liên hệ

SP89

SP89

Liên hệ

SP88

SP88

Liên hệ

SP87

SP87

Liên hệ

SP86

SP86

Liên hệ

SP85

SP85

Liên hệ

SP84

SP84

Liên hệ

SP83

SP83

Liên hệ

SP82

SP82

Liên hệ

SP81

SP81

Liên hệ

SP80

SP80

Liên hệ

SP79

SP79

Liên hệ

SP78

SP78

Liên hệ

SP77

SP77

Liên hệ

SP76

SP76

Liên hệ

SP75

SP75

Liên hệ

SP74

SP74

Liên hệ

SP73

SP73

Liên hệ

SP72

SP72

Liên hệ

SP71

SP71

Liên hệ

SP70

SP70

Liên hệ

SP68

SP68

Liên hệ

SP67

SP67

Liên hệ

SP66

SP66

Liên hệ

SP65

SP65

Liên hệ

SP64

SP64

Liên hệ

SP63

SP63

Liên hệ

SP62

SP62

Liên hệ

SP61

SP61

Liên hệ

SP60

SP60

Liên hệ

SP59

SP59

Liên hệ

SP58

SP58

Liên hệ

SP57

SP57

Liên hệ

SP56

SP56

Liên hệ

SP55

SP55

Liên hệ

SP54

SP54

Liên hệ

SP53

SP53

Liên hệ

SP52

SP52

Liên hệ

SP51

SP51

Liên hệ

SP50

SP50

Liên hệ

SP48

SP48

Liên hệ

SP47

SP47

Liên hệ

SP46

SP46

Liên hệ

SP45

SP45

Liên hệ

SP44

SP44

Liên hệ

SP43

SP43

Liên hệ

SP42

SP42

Liên hệ

SP41

SP41

Liên hệ

SP40

SP40

Liên hệ

SP39

SP39

Liên hệ

SP38

SP38

Liên hệ

SP37

SP37

Liên hệ

SP36

SP36

Liên hệ

SP35

SP35

Liên hệ

SP34

SP34

Liên hệ

SP33

SP33

Liên hệ

SP32

SP32

Liên hệ

SP31

SP31

Liên hệ

SP30

SP30

Liên hệ

SP29

SP29

Liên hệ

SP28

SP28

Liên hệ

SP27

SP27

Liên hệ

SP26

SP26

Liên hệ

SP25

SP25

Liên hệ

SP24

SP24

Liên hệ

SP23

SP23

Liên hệ

SP22

SP22

Liên hệ

SP21

SP21

Liên hệ

SP20

SP20

Liên hệ

SP19

SP19

Liên hệ

SP18

SP18

Liên hệ

SP17

SP17

Liên hệ

SP16

SP16

Liên hệ

SP15

SP15

Liên hệ

SP14

SP14

Liên hệ

SP13

SP13

Liên hệ

SP12

SP12

Liên hệ

SP9

SP9

Liên hệ

SP8

SP8

Liên hệ

SP7

SP7

Liên hệ

SP6

SP6

Liên hệ

SP5

SP5

Liên hệ

SP4

SP4

Liên hệ

SP3

SP3

Liên hệ

SP2

SP2

Liên hệ

SP11

SP11

Liên hệ

SP10

SP10

Liên hệ

mẫu 99

mẫu 99

Liên hệ

mẫu 98

mẫu 98

Liên hệ

mẫu 97

mẫu 97

Liên hệ

mẫu 96

mẫu 96

Liên hệ

mẫu 95

mẫu 95

Liên hệ

mẫu 94

mẫu 94

Liên hệ

mẫu 93

mẫu 93

Liên hệ

mẫu 92

mẫu 92

Liên hệ

mẫu 91

mẫu 91

Liên hệ

mẫu 90

mẫu 90

Liên hệ

mẫu 89

mẫu 89

Liên hệ

mẫu 88

mẫu 88

Liên hệ

mẫu 87

mẫu 87

Liên hệ

mẫu 86

mẫu 86

Liên hệ

mẫu 85

mẫu 85

Liên hệ

mẫu 84

mẫu 84

Liên hệ

mẫu 83

mẫu 83

Liên hệ

mẫu 82

mẫu 82

Liên hệ

mẫu 81

mẫu 81

Liên hệ

mẫu 80

mẫu 80

Liên hệ

mẫu 79

mẫu 79

Liên hệ

mẫu 78

mẫu 78

Liên hệ

mẫu 77

mẫu 77

Liên hệ

mẫu 76

mẫu 76

Liên hệ

mẫu 75

mẫu 75

Liên hệ

mẫu 74

mẫu 74

Liên hệ

mẫu 73

mẫu 73

Liên hệ

mẫu 72

mẫu 72

Liên hệ

mẫu 71

mẫu 71

Liên hệ

mẫu 70

mẫu 70

Liên hệ

mẫu 69

mẫu 69

Liên hệ

mẫu 68

mẫu 68

Liên hệ

mẫu 67

mẫu 67

Liên hệ

mẫu 66

mẫu 66

Liên hệ

mẫu 65

mẫu 65

Liên hệ

mẫu 64

mẫu 64

Liên hệ

mẫu 63

mẫu 63

Liên hệ

mẫu 62

mẫu 62

Liên hệ

mẫu 61

mẫu 61

Liên hệ

mẫu 60

mẫu 60

Liên hệ

mẫu 59

mẫu 59

Liên hệ

mẫu 58

mẫu 58

Liên hệ

mẫu 57

mẫu 57

Liên hệ

mẫu 56

mẫu 56

Liên hệ

mẫu 55

mẫu 55

Liên hệ

mẫu 54

mẫu 54

Liên hệ

mẫu 53

mẫu 53

Liên hệ

mẫu 51

mẫu 51

Liên hệ

mẫu 50

mẫu 50

Liên hệ

mẫu 47

mẫu 47

Liên hệ

mẫu 46

mẫu 46

Liên hệ

mẫu 45

mẫu 45

Liên hệ

mẫu 44

mẫu 44

Liên hệ

mẫu 43

mẫu 43

Liên hệ

mẫu 42

mẫu 42

Liên hệ

mẫu 41

mẫu 41

Liên hệ

mẫu 40

mẫu 40

Liên hệ

mẫu 39

mẫu 39

Liên hệ

mẫu 38

mẫu 38

Liên hệ

mẫu 37

mẫu 37

Liên hệ

mẫu 36

mẫu 36

Liên hệ

mẫu 35

mẫu 35

Liên hệ

mẫu 34

mẫu 34

Liên hệ

mẫu 33

mẫu 33

Liên hệ

mẫu 32

mẫu 32

Liên hệ

mẫu 31

mẫu 31

Liên hệ

mẫu 30

mẫu 30

Liên hệ

mẫu 29

mẫu 29

Liên hệ

mẫu 28

mẫu 28

Liên hệ

mẫu 27

mẫu 27

Liên hệ

mẫu 26

mẫu 26

Liên hệ

mẫu 25

mẫu 25

Liên hệ

mẫu 24

mẫu 24

Liên hệ

mẫu 23

mẫu 23

Liên hệ

mẫu 22

mẫu 22

Liên hệ

mẫu 21

mẫu 21

Liên hệ

mẫu 20

mẫu 20

Liên hệ

mẫu 19

mẫu 19

Liên hệ

mẫu 18

mẫu 18

Liên hệ

mẫu 17

mẫu 17

Liên hệ

mẫu 16

mẫu 16

Liên hệ

mẫu 15

mẫu 15

Liên hệ

mẫu 14

mẫu 14

Liên hệ

mẫu 13

mẫu 13

Liên hệ

mẫu 12

mẫu 12

Liên hệ

mẫu 11

mẫu 11

Liên hệ

mẫu 10

mẫu 10

Liên hệ

mẫu 09

mẫu 09

Liên hệ

mẫu 08

mẫu 08

Liên hệ

mẫu 06

mẫu 06

Liên hệ

mẫu 05

mẫu 05

Liên hệ

mẫu 04

mẫu 04

Liên hệ

mẫu 03

mẫu 03

Liên hệ

mẫu 02

mẫu 02

Liên hệ

mẫu 01

mẫu 01

Liên hệ

SP135

SP135

Liên hệ

SP134

SP134

Liên hệ

SP131

SP131

Liên hệ

SP130

SP130

Liên hệ

SP129

SP129

Liên hệ

SP128

SP128

Liên hệ

SP127

SP127

Liên hệ

SP126

SP126

Liên hệ

SP125

SP125

Liên hệ

SP124

SP124

Liên hệ

SP123

SP123

Liên hệ

SP122

SP122

Liên hệ

SP121

SP121

Liên hệ

SP1120

SP1120

Liên hệ

SP119

SP119

Liên hệ

SP118

SP118

Liên hệ

SP117

SP117

Liên hệ

SP116

SP116

Liên hệ

SP115

SP115

Liên hệ

SP114

SP114

Liên hệ

Sp113

Sp113

Liên hệ

SP112

SP112

Liên hệ

SP111

SP111

Liên hệ

SP110

SP110

Liên hệ

SP109

SP109

Liên hệ

SP108

SP108

Liên hệ

SP107

SP107

Liên hệ

SP106

SP106

Liên hệ

SP105

SP105

Liên hệ

SP104

SP104

Liên hệ

SP103

SP103

Liên hệ

SP102

SP102

Liên hệ

SP101

SP101

Liên hệ

SP100

SP100

Liên hệ

SP99

SP99

Liên hệ

SP98

SP98

Liên hệ

SP97

SP97

Liên hệ

SP95

SP95

Liên hệ

SP94

SP94

Liên hệ

SP93

SP93

Liên hệ

SP92

SP92

Liên hệ

SP91

SP91

Liên hệ

SP90

SP90

Liên hệ

SP89

SP89

Liên hệ

SP88

SP88

Liên hệ

SP87

SP87

Liên hệ

SP86

SP86

Liên hệ

SP85

SP85

Liên hệ

SP84

SP84

Liên hệ

SP83

SP83

Liên hệ

SP82

SP82

Liên hệ

SP81

SP81

Liên hệ

SP80

SP80

Liên hệ

SP79

SP79

Liên hệ

SP78

SP78

Liên hệ

SP77

SP77

Liên hệ

SP76

SP76

Liên hệ

SP75

SP75

Liên hệ

SP74

SP74

Liên hệ

SP73

SP73

Liên hệ

SP72

SP72

Liên hệ

SP71

SP71

Liên hệ

SP70

SP70

Liên hệ

SP68

SP68

Liên hệ

SP67

SP67

Liên hệ

SP66

SP66

Liên hệ

SP65

SP65

Liên hệ

SP64

SP64

Liên hệ

SP63

SP63

Liên hệ

SP62

SP62

Liên hệ

SP61

SP61

Liên hệ

SP60

SP60

Liên hệ

SP59

SP59

Liên hệ

SP58

SP58

Liên hệ

SP57

SP57

Liên hệ

SP56

SP56

Liên hệ

SP55

SP55

Liên hệ

SP54

SP54

Liên hệ

SP53

SP53

Liên hệ

SP52

SP52

Liên hệ

SP51

SP51

Liên hệ

SP50

SP50

Liên hệ

SP48

SP48

Liên hệ

SP47

SP47

Liên hệ

SP46

SP46

Liên hệ

SP45

SP45

Liên hệ

SP44

SP44

Liên hệ

SP43

SP43

Liên hệ

SP42

SP42

Liên hệ

SP41

SP41

Liên hệ

SP40

SP40

Liên hệ

SP39

SP39

Liên hệ

SP38

SP38

Liên hệ

SP37

SP37

Liên hệ

SP36

SP36

Liên hệ

SP35

SP35

Liên hệ

SP34

SP34

Liên hệ

SP33

SP33

Liên hệ

SP32

SP32

Liên hệ

SP31

SP31

Liên hệ

SP30

SP30

Liên hệ

SP29

SP29

Liên hệ

SP28

SP28

Liên hệ

SP27

SP27

Liên hệ

SP26

SP26

Liên hệ

SP25

SP25

Liên hệ

SP24

SP24

Liên hệ

SP23

SP23

Liên hệ

SP22

SP22

Liên hệ

SP21

SP21

Liên hệ

SP20

SP20

Liên hệ

SP19

SP19

Liên hệ

SP18

SP18

Liên hệ

SP17

SP17

Liên hệ

SP16

SP16

Liên hệ

SP15

SP15

Liên hệ

SP14

SP14

Liên hệ

SP13

SP13

Liên hệ

SP12

SP12

Liên hệ

SP9

SP9

Liên hệ

SP8

SP8

Liên hệ

SP7

SP7

Liên hệ

SP6

SP6

Liên hệ

SP5

SP5

Liên hệ

SP4

SP4

Liên hệ

SP3

SP3

Liên hệ

SP2

SP2

Liên hệ

SP11

SP11

Liên hệ

SP10

SP10

Liên hệ

TIN TỨC CỦA CHÚNG TÔI

01.

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG

♀️ Sau bao ngày tất bật chuẩn bị thì ngày này………… —— Tulip Coffee_ 𝐭𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 ——. COFFE

02.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC KHÔNG 😍 TULIP COFFEE GIẢM GIÁ SỐC 🌺🌺🌺 - cafe GIẢM SỐC CÒN 12k 💋💋 - các loại nước ép: táo, ổi, lê, dưa hấu, cam, carot, carot mix cam,ổi mix thơm, thơm trà đào cam,tra đào tắc,tra đào vải, sữa tuoi cafe, cafe muối => ĐỒNG GIÁ 20k 🌸🌸 - các loại sinh tố: bơ, dâu, việt quất, yaourt dâu => GIẢM GIÁ CÒN 25k-30k.

03.

HOA LAN ĐÃ LÀ BIỂU TƯỢNG CHO SỰ SINH SÔI

Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm chất lượng hàng đầu mà còn mang đến cho khách hàng Sự sang trọng, quý phái của Lan Hồ Điệp không chỉ là một món quà ý nghĩa dành tặng đối tác, khách hàng, các doanh nhân, hoặc những người mà ta kính trọng

Zalo
Hotline